Exempel på layoutjobb/formgivning jag arbetat med, från vänster till höger: Nio-Fem, Bilarpåse, Frostpåse, Miljötidningen, bok för Forum Syd, Bamse resedagbok, banner Frost och Acid News.

Didring Ord & Bild AB, Runslingan 20 A, 224 77, Lund, mejlatill@didring.se, didring.se, 076-1150665