Didring Ord & Bild AB producerar främst serie- och barntidningar, böcker och illustrationer, men kan även erbjuda digitala lösningar för olika plattformar samt produktionsmusik och ljud. Huvudinriktningen ligger på formgivning, illustration och textbearbetning.

Didring Ord & Bild AB, Runslingan 20 A, 224 77, Lund, mejlatill@didring.se, didring.se, 076-1150665