Karin Didring, Runslingan 20 A, 224 77, Lund, mejlatill@didring.se, didring.se, 076-1150665

Didring ord & bild

Didring Ord & Bild producerar främst serie- och barntidningar, böcker och illustrationer, men kan även erbjuda digitala lösningar för olika plattformar samt produktionsmusik och ljud. Huvudinriktningen ligger på formgivning, illustration och textbearbetning.

om hem dalahästar illustration text form ljud förlag